Lễ trao bằng TN và ngày hội việc làm

Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp ngày 26/10/2014. Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 ( ảnh được lưu với chất lượng cao, vui lòng chờ...)
Hướng dẫn tải về:
Internet Explorer: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Target As...
Firefox: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Link As...


DSCF6975 Tải về

DSCF6976 Tải về

DSCF6977 Tải về

DSCF6978 Tải về

DSCF6979 Tải về

DSCF6980 Tải về

DSCF6981 Tải về

DSCF6982 Tải về

DSCF6983 Tải về

DSCF6984 Tải về

DSCF6985 Tải về

DSCF6986 Tải về

DSCF6987 Tải về

DSCF6988 Tải về

DSCF6989 Tải về

DSCF6990 Tải về

DSCF6991 Tải về

DSCF6992 Tải về

DSCF6993 Tải về

DSCF6994 Tải về

DSCF6995 Tải về

DSCF6996 Tải về

DSCF6997 Tải về

DSCF6998 Tải về

DSCF6999 Tải về

DSCF7001 Tải về

DSCF7002 Tải về

DSCF7003 Tải về

DSCF7004 Tải về

DSCF7005 Tải về

DSCF7006 Tải về

DSCF7007 Tải về

DSCF7008 Tải về

DSCF7009 Tải về

DSCF7010 Tải về

DSCF7011 Tải về

DSCF7012 Tải về

DSCF7013 Tải về

DSCF7014 Tải về

DSCF7015 Tải về

DSCF7016 Tải về

DSCF7017 Tải về

DSCF7018 Tải về

DSCF7019 Tải về

DSCF7020 Tải về

DSCF7021 Tải về

DSCF7022 Tải về

DSCF7023 Tải về

DSCF7024 Tải về

DSCF7025 Tải về

DSCF7026 Tải về

DSCF7027 Tải về

DSCF7028 Tải về

DSCF7029 Tải về

DSCF7030 Tải về

DSCF7031 Tải về

DSCF7032 Tải về

DSCF7033 Tải về

DSCF7034 Tải về

DSCF7035 Tải về

DSCF7036 Tải về

DSCF7037 Tải về

DSCF7038 Tải về

DSCF7039 Tải về

DSCF7040 Tải về

DSCF7041 Tải về

DSCF7042 Tải về

DSCF7043 Tải về

DSCF7044 Tải về

DSCF7045 Tải về

DSCF7046 Tải về

DSCF7047 Tải về

DSCF7048 Tải về

DSCF7049 Tải về

DSCF7050 Tải về

DSCF7051 Tải về

DSCF7052 Tải về

DSCF7053 Tải về

DSCF7054 Tải về

DSCF7055 Tải về